Forum

Visa กับ Work Permi...
 
Notifications
Clear all
Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร
Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร
Group:
Joined: 2021-10-28

About Me

ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ... ใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit คือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาติ เป็นใบอนุญาตที่รัฐออกให้แก่คนต่างด้าวที่ต้องการจะทำงานในอาชีพที่ไม่ห้ามคนต่างด้าวทำในราชอาณาจักร ใบอนุญาตทำงาน ที่ออกให้นั้นจะกำหนดอายุและเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำงานเอาไว้  
  
ร่วมหาคำตอบ Work Permit คืออะไร, ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย, รับทำ Work Permit ให้ชาวต่างชาติ, ทำ Work Permit หรือ รับทำวีซ่า Work Permit ได้จากสาระความรู้ ที่นี่ไปด้วยกัน  
  
Visa หรือ การตรวจประทับตรา คือเอกสารแสดงการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวด้วยเหตุต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยว การทำงาน ศึกษา เป็นต้น โดยทั่วไปออกให้โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือหน่วยงานอื่นที่ทำหน้าที่นี้  
  
ใบอนุญาตทำงาน เป็นเอกสารที่ออกให้เพื่อแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ ซึ่งต้องใช้ประกอบกับ Visa ทำงาน หรือ Visa อื่น ๆ ที่อนุญาตให้ทำงานในราชอาณาจักรได้  
  
ติดตามเกร็ดความรู้อื่นๆ เร็วๆนี้ เกี่ยวกับเรื่อง Single Window for Visa and Work Permit, ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) คืออะไร สิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจทำงานต่างประเทศ,  
ข้อยกเว้นเกี่ยวกับความจำเป็นในการได้รับใบอนุญาตทำงาน, การต่อวีซ่า (Visa) และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ บริการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน / Work Permit Service...  
  
ป้ายกำกับ : ทำ Work Permit ให้ชาวต่างชาติ ราคา, รับทำ Work Permit ราคา, รับทำใบอนุญาตทำงานในไทย

Location

Occupation

รับทำวีซ่า work permit
Social Networks
Member Activity
0
Forum Posts
0
Topics
0
Questions
0
Answers
0
Question Comments
0
Liked
0
Received Likes
0/10
Rating
0
Blog Posts
0
Blog Comments
Share: